Hlavním posláním naší firemní politiky jsou spokojení klienti, které provázíme nejen světem online marketingu, ale i podnikáním jako takovým. Naši partneři těží z WIN- WIN spolupráce a dostávají od nás:

Marketingové strategie cihlu po cihle

Nastavení přesného měření reklamních kampaní

Raketový nárůst konverzí

Analýzy a pravidelné vyhodnocování kampaní

Zbraně na konkurenci

Nebojte se nás kontaktovat zde nebo na sociálních sítích.
Žádný dotaz není hloupý, jak se říká: "Líná huba, holý neštěstí."

+420 775 404 998

info@vivamarketing.cz

Riegrova 1756/51, České Budějovice

+420 775 404 998

Riegrova 1756/51, České Budějovice

Top

Online reklama: Jak se měří její výkonnost?

Online reklama: Jak se měří její výkonnost?

Než si ukážeme ukazatele podle kterých měříme výkonnost a efektivitu reklamy ve výkonnostním marketingu, je třeba si vysvětlit rozdíl mezi online reklamou a offline reklamou. A také si představíme základní principy při tvorbě reklamního sdělení na které je důležité nezapomenout. Udělejte si kávu, pohodlně se usadťe a nechte se vést tímto vzrušujícím tématem online reklama.

Obsah

  1. Online reklama vs. offline reklama
  2. Principy tvorby reklamního sdělení
  3. Základní metriky vyhodnocování

Online vs. offline reklama 

Online reklama se dá na rozdíl od té reklamy v offline prostředí přesně zacílit na zákazníky, kteří jsou relevantní vůči požadované akci, kterou chceme pomocí reklamy dosáhnout. 

Příkladem může být třeba prodej nějakého produktu. Ukážeme si to na konkrétním příkladu. Máme reklamu na výživový doplněk umístěnou na sociální síti i v novinovém výtisku. Reklama umístěná na sociální síti se dá přesně zacílit na cílovou skupinu zákazníků, kteří mají o daný druh produktu zájem a výsledky kampaně jsou na této platformě snadno měřitelné. Zatímco u reklamy v novinovém výtisku oslovujeme ve velké míře zákazníky, kteří nemusí jevit o daný produkt zájem a zároveň výsledky reklamní kampaně jsou v tomto případě neměřitelné. Nemůžeme reálně zjistit kolik lidí si danou reklamu v novinách prohlédlo a následně díky ní zakoupilo výživový doplněk.  

Z příkladu výše jasně plyne, že online reklama je z hlediska měřitelnosti lepší volbou – dokážeme zjistit úspěšnost reklamního sdělení již v průběhu kampaně a tím pádem i dynamicky reagovat na její vývoj v čase.

Principy tvorby reklamního sdělení

Zaprvé si musíme stanovit, co je cílem naší reklamy a čeho pomocí ní chceme dosáhnout. Zpravidla se může jednat například o zvýšení prodejů u produktu, či zvýšení návštěvnosti webových stránek. 

Za druhé je zapotřebí si určit cílovou skupinu, pro kterou dané sdělení vytváříme. To znamená určit si cílového zákazníka. Jelikož kdo cílí na všechny, necílí na nikoho. Musíme vědět na kterých komunikačních kanálech se cílová skupina nachází a jakou formou komunikuje. Závěrečným bodem, na který nesmíme zapomenout, je stanovení finančního rozpočtu. Pokud máme splněny tyto základní náležitosti, můžeme přejít k měřícím ukazatelům.

Základní metriky vyhodnocování

KPI neboli klíčové ukazatele výkonu jsou nejen pro online reklamu, ale i obecně pro celý online marketing alfa omegou. Ovšem, abychom mohli vůbec nějaké ukazatele hodnotit, musíme používat tzv. UTM parametry, které nám umožní získávat potřebné informace o cestě zákazníka k Vám. UTM parametry jsou části URL adresy, pomocí nichž zjistím, odkud zákazník přišel na Váš web či e-shop. A na základě získaných informací dokážeme vyhodnotit efektivitu reklamního sdělení. Mezi nejčastěji užívané metriky můžeme zařadit:

Míra prokliku (CTR)

Míra prokliku je ukazatelem úspěšnosti reklamy. 

Výpočet CTR (%) = počet kliknutí na reklamu / celkový počet zobrazení reklamy * 100 

Konverzní poměr

Ukazuje v procentech, kolik lidí z celkového počtu oslovených provedlo konverzi neboli požadovanou akci (např. nákup), pro kterou byla reklama zřízena. Hodnoty konverzního poměru se obvykle pohybují v rozmezí 2-10 %. 

Výpočet konverzního poměru (%) = Počet konverzí / počet návštěvníků z reklamy * 100

Náklady na akvizici zákazníka (CPA – cost per action)

CPA nám ukazuje, kolik stojí inzerenta získání nového zákazníka prostřednictvím reklamy.

Výpočet CPA = investice do reklamy / počet konverzí

Návratnost investice do reklamy (ROAS)

ROAS nám ukazuje kolik peněžních prostředků jsme získali na základě investice do reklamy. Pokud je ROAS vyšší než 0, jedná se o zisk. V opačném případě to jeví ztrátu.

Výpočet ROAS (%) = (tržby – investice do reklamy) / *100

Podíl nákladů na obratu (PNO)

PNO je vyjádření nákladů v procentech vydělené celkovou hodnotou konverzí. Principem PNO je, že PNO musí být vždy nižší než marže na produktu, pro který je reklama zřízena.

Výpočet PNO (%) = (náklady / tržby) * 100

Na úvodní straně v patičce jsme si pro vás připravili kalkulačku PNO, díky které si můžete jednoduše spočítat, zda je pro vás současný online marketing ziskový nebo ne.

Stále si nevíte rady a nevíte si vybrat, které ukazatele jsou ty nejdůležitější? Nevadí, od toho tu jsme my! Rádi Vám poradíme.

P.S. Online reklama je pro nás každodenní radostí, díky které věrné podnikatele střílíme do stratosféry. Chcete s online reklamou poradit? Pakliže odpověď je ano, tak nás neváhejte kontaktovat!

Nevíte si rady s kampaněmi? Od toho je tady ViVa marketing!

Pokud Vás zajímá více a chtěli byste se poradit o efektivním online marketingem, rádi Vám poradíme a nasměrujeme Vás vstříc stratosférickým výsledkům.

    No Comments

    Sorry, the comment form is closed at this time.